Regulamin sklepu internetowego
1. Dane właściciela sklepuSklep internetowy DOMOTIKA działający po adresem www.domotika.pl jest prowadzony przez firmę:


APMASTER Wirzman Hlond Spółka Jawna
ul. Szubińska 10
89-210 Łabiszyn
NIP 562-180-43-93
REGON 341539255 KRS 0000497307

PL 57 1020 1462 0000 7102 0269 4032
NIP:562-18-02-804 REGON:341244933
ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn
kujawsko-pomorskie   

tel. kom.: +48 784-186-143
tel. kom.: +48 663-654-924
e-mail: biuro@domotika.pl


2. Realizacja zamówienia
a.    Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu klient także, będzie miał możliwość obserwowania status realizacji zamówienia.
b.    Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane w ciągu 48 h od następnego dnia roboczego.
c.    Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
d.    Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
e.    Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku braku części produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o jego dalszej realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia)
f.    W przypadku gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
g.    Do sprzedaży produktów z działu Promocje i Wyprzedaż, przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, więc realizacja zamówień nastąpi według kolejności wpływania zamówień na te produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
h.    Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.domotika.pl są podane w złotych polskich i zawierają obowiązującą w prawie polskim stawę podatku VAT (ceny brutto) i nie zawierają kosztów dostawy.
i.    Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie klienta wystawiona zostanie faktura VAT. W celu otrzymania faktury VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.
j.    Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.
3. Dostawy-
Zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy spedycyjnej

a) Kurier (za pobraniem, do 5 kg, 2 dni)   - 25 pln
b) Kurier  (przedpłata na konto, do 5 kg, 2 dni)      - 18 pln
c) Kurier (karta płatnicza on-line, do 5 kg, 2 dni) - 18 pln
d) Poczta Polska (przedpłata na konto, do 5 kg, 4 dni) - 16 pln
e) Poczta Polska (karta płatnicza on-line, do 5 kg, 4 dni) - 20 pln

W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA NA KWOTĘ POWYŻEJ 1000 pln DOSTAWA GRATIS


4.Formy płatności:
a) za pobraniem: zapłata w gotówce u kuriera
b) przedpłata na konto:
UWAGA!!! wysyłka realizowana jest po wpłynięciu pieniędzy za zamówiony towar na konto firmy  APMASTER Wirzman Hlond Spółka Jawna
Przedpłatę należy dokonać na poniższy numer konta:
APMASTER Wirzman Hlond Spółka Jawna Ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn
Bank PKO BP 57 1020 1462 0000 7102 0269 4032
Uwaga! W opisie przelewu należy podać imię i nazwisko Zamawiającego oraz numer zamówienia.
 c) on-line kartą płatniczą.
 
Jeżeli Zamawiający jest podmiotem gospodarczym prosimy o przesłanie e-mailem (biuro@domotika.pl) upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

5.Czas realizacji
a)    Termin realizacji zamówienia przez firmę kamereo.pl wynosi 2 dni robocze, z zastrzeżeniem punktu 2  lit. e-g regulaminu.  W przypadku braku towaru klient jest o tym informowany za pomocą poczty elektronicznej.
b)    Firma APMASTER Wirzman Hlond Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli okaże się, że na dzień wpłynięcia zamówienia produkt jest niedostępny. O braku towaru Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
c)    Czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem poczty: 2-5 dni roboczych. Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską: 48 godzin.
6. Odbiór paczki i reklamacje
a)    Należy sprawdzić dokładnie, czy przesyłka nie jest uszkodzona mechanicznie. Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, należy sprawdzić jej zawartość przy listonoszu czy kurierze i ewentualnie spisać protokół reklamacyjny. Stanowić on będzie podstawę do złożenia reklamacji.
b)    W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań ze strony sprzedającego, należy odesłać na koszt sklepu za pomocą firmy kurierskiej.
c)    W terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru, sprzedający ustosunkuje się do  żądań klienta. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie to uznaje się za uzasadnione.
d)    Gwarancji udziela się na każdy podzespół z osobna. Okres obowiązywania gwarancji liczy się od daty zakupu Sprzętu i wynosi tyle miesięcy ile podano przy produktach Jeżeli wraz ze sprzętem dostarczona jest karta gwarancyjna producenta, nabywca zobowiązany jest realizować swoje prawa w sieci serwisowej danego producenta. Firma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu działalności sieci serwisowej producenta, stąd też nie zajmuje się pośrednictwem przy naprawie sprzętu, który winien być serwisowany w sieci producenta.
e)    Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli musi zawierać: oryginalne opakowanie, dokumentację, sterowniki, kable i inne elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem. W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo, jednakże musi być dostarczony w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogiczne do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne. Elementy komputerowe i inne wrażliwe na ładunki elektrostatyczne, powinny być zapakowane w metalizowane torebki anty elektrostatyczne i zabezpieczone przed udarami mechanicznymi w czasie transportu.
f)    Po dokładnych oględzinach w serwisie i w przypadku wykrycia niezgodności z warunkami gwarancji, również pod nieobecność reklamującego, gwarancja może być zakwestionowana i unieważniona. Sprzedawca wyłącza obowiązek powiadomienia kupującego na piśmie o odrzuceniu roszczenia gwarancyjnego
g)    Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia:
•Zostały spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub wyładowania atmosferycznego.
W szczególności dotyczy to wzmacniaczy antenowych, zwrotnic, symetryzatorów, kamer, rejestratorów, komputerów, sterowników, odbiorników, nadajników, zasilaczy, silników.
•Są następstwem uszkodzeń mechanicznych.
•Zostały spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem bądź czyszczeniem albo konserwacją sprzętu, są następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub termicznych,
•Są następstwem, posługiwania się Sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu komputerowego lub instrukcją producenta,
•Są następstwem zwarcia, przepięcia znajdującej się poza Sprzętem instalacji elektrycznej,
•Zostały spowodowane zalaniem Sprzętu jakimkolwiek płynem lub jego zanieczyszczeniami,
•Wynikają z eksploatacji Sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach np. duże zapylenie, zbyt duża wilgotność, kwasowość, wynikają z użytkowania nie właściwego,
•Są następstwem naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
•Są następstwem uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
h)    W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana usterka nie występuje) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.
i)    Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności: za utracone koszty w rezultacie ujawnienia się wady. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.
j)    Towar nie odebrany z serwisu w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulega przepadkowi na rzecz Sprzedawcy.
k)    Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.
8. Postanowienia końcowe
a)    Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni nabywca sprzętu. Dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.
b)    Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, zgodnie z brzmieniem Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176)
c)    W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.
d)    Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
e)    Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równo znaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
f)    Sklep internetowy www.domotika.pl nie przyjmuje zwrotów żadnych paczek odsyłanych za pobraniem.
g)    Firma APMASTER Wirzman Hlond Spółka Jawna gwarantuje ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997. Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim, instytucjom i innym firmom.
h)    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
i)    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty zamieszczenia ich na stronie sklepu internetowego www.domotika.pl

Prawo do odstąpienia od umowy

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres APMASTER Wirzman Hlond Spółka Jawna
ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn, Polska.
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez sklep internetowy, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
- nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
- towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
- dostarczania prasy; oraz
- usług w zakresie gier hazardowych.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: ORKAN Tactical, ul. Stanisława Konarskiego 7, 01-355 Warszawa, Polska.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTÓW

1. Podstawą do przyjęcia reklamacji lub zwrotu jest dowód zakupu towaru (faktura VAT);
2. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od otrzymania towaru;
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony;
4. Pieniądze za zwrócony Produkt oraz koszt wysyłki do nabywcy Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi;
5. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na piśmie lub wysłane e-mailem;
6. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
a) Zwrotu pieniędzy po odesłaniu towaru;
b) Wymiany towaru na właściwy po odesłaniu niezgodnego towaru (koszt wysyłki do Sprzedającego zostanie zwrócony);
7. Przesyłki z wymienionymi produktami odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką ekonomiczną, chyba że klient zażyczy sobie aby wysyłka była na jego koszt;